Nahoru
O MŠ
Třídy
Kalendář akcí
Zápis do MŠ
Provozní informace
Informace pro rodiče
Dokumenty
Pokyny k platbám
Pokladničky
Bakaláři
Jídelní lístek s možností odhlášek a objednávek
Odborné články

Pokyny k platbám stravného a školného

A) Pokyny ke stravování pro rodiče dětí MŠ Klecany

Stravování ve školní jídelně je  státem dotovaná činnost, a proto je potřeba respektovat tyto pokyny:

1/ Vyplnit závaznou přihlášku: na webových stránkách školy – zsmsklecany.cz  – klik ŠKOLA, klik JÍDELNA (pod touto ikonkou se vám rozbalí vše), klik PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ.

a)      Přihlášku si vyplňte (je propisovací), uložte a pošlete vedoucí školní jídelny na email: jidelna@zsmsklecany.cz

nebo                               

b)      Přihlášku si vytiskněte, vyplňte a pošlete na email: jidelna@zsmsklecany.cz

 

NOVĚ: Souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů, které jsou nutné k identifikaci strávníka a bezhotovostních plateb za poskytnuté služby, je přidaný v přihlášce. S údaji bude nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a z něj vyplývající vnitřní směrnicí.

Po zavedení do systému vám budou zaslány na váš email PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE:

a)      Osmimístný kód 8240…….,  který použijete jako:                                                                                                                                       

·         VARIABILNÍ SYMBOL PRO PLATBY,                                                                                         

·         PŘIHLÁŠENÍ DO INTERNETOVÉHO JÍDELNÍČKU (číslo = uživatelské jméno)

b)      Heslo

2/ Obědy musí být zaplaceny vždy od 15. do 25. dne předcházejícího měsíce (např. platbu na září zaplaťte v srpnu od 15. – 25.8.).

Platby stravného provádějte na účet č. 107 – 3857600287/ 0100 : Výše zálohy je 1.000,- Kč/ měsíc. Je nutné založit trvalý příkaz, jehož platnost stanovte od srpna do května. Do poznámky napište jméno a příjmení dítěte. Vyúčtování přeplatků za stravné probíhá 1 x ročně v červenci.

3/ V případě jakéhokoliv problému volejte mobilní telefon ŠJ: 774 482 489 nebo pište na email: jidelna@zsmsklecany.cz  Markéta Bílková, vedoucí školní jídelny

4/ Cena 1 oběda je: - MŠ (do 7 let) ranní a odpolední svačina 13,- Kč + 13,- Kč, oběd 25,- Kč,

                                    - MŠ (od 7 let) ranní a odpolední svačina 15,- Kč + 15,- Kč, oběd 26,- Kč.

5/ Odhlašování stravy: Dítěti je možné odhlásit stravu ještě v den absence (odhlašujete sami přes svůj účet v internetovém jídelníčku), nejpozději však do 7.30 hod. Na pozdější odhlášky nebude brán zřetel a strava ten den propadá. Odhlašují se zvlášť svačiny a zvlášť oběd.

6/ V účtu strávníka vidíte i výši konta.

7/ V MŠ platí druh oběda č.1, výběr je možný až od ZŠ.

 

B)Pokyny k platbě školného pro rodiče dětí MŠ

1/Školné se platí vždy od 15. do 25. dne předešlého měsíce.

Výše školného je 560 Kč měsíčně a je nutné je uhradit bezhotovostně, a to i v době nepřítomnosti dítěte v MŠ. (Trvalý příkaz si nastavte od srpna do května)

2/Od školného jsou osvobozeny děti rok před nástupem do školy,děti s odkladem povinné školní docházky a děti, na které rodiče pobírají rodičovský příspěvek a doloží tuto skutečnost „Oznámením o přiznání dávky státní soc.podpory.(viz. Směrnice ke stanoven výše úplaty za předškolní vzdělávání)

3/Platba se provádí na účet 94-1047770277/0100

Variabilní symbol = registrační číslo u zápisu ( např. 18/22 zapsat bez lomítka př. 1822)

Do zprávy pro příjemce uvádějte jméno a příjmení dítěte.

Opakované nezaplacení školného v termínu může být důvodem k vyloučení dítěte z MŠ.

Dotazy, informace u hospodářky školy Zuzany  Janďourkové na email. adrese zs@zsmsklecany.cz nebo na tel: 773 482 484

 

Kalendář akcí

Důležité údaje

Zřizovatel: Město Klecany

Ředitel školy: Mgr. Jaroslava Barešová

Zástupce ředitele za MŠ: Alena Němečková

Vedoucí školní jídelny: Markéta Bílková

Hospodářka ZŠ: Zuzana Janďourková

Základní škola a Mateřská škola Klecany, okres Praha-východ
Klecany 375
250 67 Klecany

IČ: 75033852

Čísla účtů:

Platba školného: 94-1047770277/0100

Platba stráveného: 107-3857600287/0100

 

Datová schránka: 9cumecp

Kontakty:

Zástupce ředitele Alena Němečková: 774 482 490, ms@zsmsklecany.cz 

Vedoucí školní jídelny Markéta Bílková: 774 482 489, 284 892 915, jidelna@zsmsklecany.cz 

Hospodářka ZŠ Zuzana Janďourková: 773 482 484, ms@zsmsklecany.cz 

Kde nás najdete

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.